760.026 PRODUKTŮ - 75.306 KÓD VÝROBKU: - 65.916 EAN


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮJe v zájmu společnosti ZAGO s.r.o., provozovatele internetového velkoobchodu B2Bhodinky.cz chránit Vaše soukromí. Dříve než prostřednictvím tohoto webu poskytnete jakákoli osobní data, přečtěte si prosím následující informace.
Poskytnutím osobních údajů vyslovuje poskytovatel - subjekt údajů - souhlas se zpracováním těchto údajů správcem údajů - provozovatel internetového velkoobchodu B2Bhodinky.cz 

ZAGO s.r.o. provozovatel internetového velkoobchodu B2Bhodinky.cz  zaručuje, že Vaše osobní data nebudou předána ke zpracování třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob. K Vašim osobním údajům má v naší společnosti přístup omezený okruh pověřených osob. 
S Vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně k těmto účelům: 
1. zpracování statistických dat 2. archivnictví vedené na základě zákona 3. nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů 4. kontaktování subjektu za účelem nabídky spolupráce 5. kontaktování subjektu ve věci soutěže pořádané správcem údajů. 
Provozovatel eshopu B2Bhodinky.cz  je oprávněn poskytnout jakékoliv dostupné informace o Vaší osobě orgánům činným v trestním řízení.

V případě jakýchkoli dotazů týkající se námi uchovávaných osobních údajů, zašlete email na: info@b2bhodinky.cz